Τα σχολεία της Eλληνικής κοινότητας

Τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι (Σ.Ε.Κ.Λ.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν από το 1968. Το 1981, με υπουργική απόφαση, αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα της ημεδαπής και λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τα δημόσια σχολεία της πατρίδας. Η ίδρυση των σχολείων ήταν σταθμός για την ζωή της παροικίας, γιατί οργάνωσαν τη ζωή της, ενίσχυσαν και ενισχύουν την ελληνική παρουσία και την εθνική συνείδηση. Παρέχουν στους μαθητές ελληνική μόρφωση και παιδεία.
Hellenic School
Τα αμιγή σχολεία μας (Νηπιαγωγείo-Δημοτικό- Γυμνάσιο-Λύκειο), στεγάζονται και ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα Λουμπουμπάσι, κτίστηκαν δε από την κοινότητα χάρη στις δωρεές και τις προσφορές των Ομογενών.

 

Πρόσφατα ανακαινίστηκαν, τόσο το κτίριο και οι αίθουσές του, όσο και ο προαύλιος χώρος του. Διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο φυσικής-χημείας, αίθουσα πληροφορικής, εικαστικών, γυμναστήριο, πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη και κυλικείο.

 

Η παροικία θεωρεί ύψιστο σκοπό και στόχο την ύπαρξη των σχολείων και τη σωστή λειτουργία τους. Τα στηρίζει και τα ενισχύει, ενώ παράλληλα διεκδικεί από το Υπουργείο Παιδείας την απόσπαση εκπαιδευτικών για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Οι τελειόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της Ελλάδας με απόλυτη επιτυχία.

Για μας, τους Έλληνες του Λουμπουμπάσι, τα σχολεία αποτελούν τον πυρήνα της ζωής μας, της προόδου και της εξέλιξής μας.

Εκδηλώσεις του σχολείου